(Η) Ελληνικό Guild?

Καλησπέρα
Υπάρχει κανένα ελληνικό guild H community?
Αν ναι παρακαλώ ας με κάνετε add Palabos#2129 να τα πούμε αν ενδιαφέρεστε για ακόμα ένα άτομο στην ομάδα. ενδιαφέρομαι για Ηorde φυσικά
Ευχαριστώ

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.