🇳🇴 [A] [Firemaw-PvP]`<Void> MC [10/10] Ony [1/1] Torsdag raid Helnorsk

Void har sluttet å raide, takk for nå.

2 Likes

Deilig det :slight_smile:

:grinning: :+1: