[A] <The Swedish Caroleans>

Karolinerna söker gott folk utan filter för att expandera vår PvP-Community för en total erövring än en gång, i WoW! Vi prioriterar självklart PvP men HC-Raid lär bli aktivt så fort vi har stabiliserat ett Core-Team! 20+

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.