[A] <The Swedish Caroleans>

Vi söker gott folk utan filter för att expandera vår snabbt växande PvP-Community för en total erövring än en gång, i WoW! Vi prioriterar självklart PvP men HC lär bli aktivt så fort vi har etablerat ett Core-Team! 20+ BTAG: Gmonk21619

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.