[EU] [HORDE] [Earthshaker] [SEMI-HC] <Livets Horde skole> Rekruterer for TBC

Livets Horde Skole Earthshaker-Horde

Vil du bidra til og slå Hooligans i TBC også?

Litt historie:
Vi er en skandinavisk guild som ble planlagt av noen venner før lanseringen av WoW Classic. Startet på Firemaw, men tok transfer til Earthshaker med en gang det åpnet grunnet altfor lange køer. Guilden har vokst raskt på Earthshaker og har befestet posisjonen som det beste skandinaviske PvE guilden på serveren.
Vi har i dag en god miks av svenska,danske og norske spillere!

Vi anser oss selv som en Semi-hardcore guild med spillere som parcer top 20 i verden, så her får alle en god mulighet til og vokse om man ønsker dette!

Det sosiale aspektet i guilden er også godt, dette er også noe vi ønsker og imøtekomme med flere raids inn i TBC.

Vi har til nå hatt faste “social/bench-pugs” med svært god suksess!

For tiden har vi fast main raid hver onsdag og pusher tiden i Naxxramas ned for hver uke som går, med en rekord til nå på 1time og 40minutt.

Hva er det vi ser etter i deg?

Vi er nå i en fase hvor vi ser etter folk for vårt raid 2 til TBC.

Alle classes/specs er fortiden tilgjengelig for den rette person/personer

Vi kjører Loot council i dag, men dette blir tatt opp til diskusjon igjen før TBC release!

Vår LC er helt åpen, og spillere i hvert raid blir tatt med inn i diskusjonen rundt loot.

Vil du vite mer? kontakt Snåsamænn eller Dagny på Discord !

Woop Woop! =D

Jumping to the top!

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.