Barbarzynca i jego broń

Czy może używać broni dwuręcznej i tarczy?

Barbarzyńca nie, ale krzyżowiec już jak najbardziej tak (dzięki pasywnej zdolności) :slight_smile: