Barbarzynca i jego broń


#1

Czy może używać broni dwuręcznej i tarczy?


#2

Barbarzyńca nie, ale krzyżowiec już jak najbardziej tak (dzięki pasywnej zdolności) :slight_smile: