Istota z cienia


#1

Witam, mam wrażenie że nowa karta kapłana Istota z cienia ma mylący opis okrzyku bojowego w wersji polskiej brzmi jak by Istota z cienia zamieniała stronnika z agonią w kopie 2/2.