Opinie o lokalizacji


Źle przetłumaczona kwestia Brigitte (2)
Dialog pomiędzy Łaską a Farą (2)
Niezgodność kwestii Łaski (2)
Lista zmian - polska wersja językowa (2)
Misja: Tort | Overwatch i battle.net (2)
Dialogi pomiędzy Zarią i Reinhardtem (1)
Błędne wyświetlanie w ,,Społeczność", ,,Formacje" (1)