Aktualizacja gry na PST – 25.07.2019

Pracujemy właśnie nad aktualizacją Overwatch, którą udostępniliśmy już na Publicznym Serwerze Testowym! Aby podzielić się opiniami lub zgłosić problemy, piszcie na forum opinii o PST lub forum zgłaszania błędów PST (oba w j. angielskim).

Uwaga: poniższe informacje obejmują jedynie zmiany obecnie testowane na Publicznym Serwerze Testowym. Choć wiele z nich pojawi się w przyszłej aktualizacji również na PlayStation 4 i Xbox One, PST jest dostępny tylko na komputery PC i będą na nim widoczne jedynie zmiany przygotowane właśnie dla tej platformy.

ZMIANY OGÓLNE

Obszar treningowy

  • Udostępniono ponownie obszar treningowy.

AKTUALIZACJE BOHATERÓW

Moira

Zniknięcie

  • Nie można już używać zdolności, gdy Moira jest ogłuszona.

Sigma

Chwyt Kinetyczny

  • Skrócono czas odnowienia z 15 do 13 sek.
  • Zwiększono współczynnik konwersji obrażeń na osłony z 0,33 na 0,4.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Bohaterowie

Ashe

  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że skakanie podczas strzelania z okiem przy celowniku skutkowało przenikaniem broni przez kamerę.

Burzyciel

  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że Burzyciel zacinał się podczas animacji uderzenia, jeśli wylądował na bardzo płaskiej i śliskiej powierzchni.