Aktualizacja gry na PST – 9.05.2019

Pracujemy właśnie nad aktualizacją Overwatch, którą udostępniliśmy już na Publicznym Serwerze Testowym. Aby podzielić się opiniami lub zgłosić problemy, piszcie na forum opinii o PST lub forum zgłaszania błędów PST.

Uwaga: poniższe informacje obejmują jedynie zmiany obecnie testowane na Publicznym Serwerze Testowym. Chociaż wiele z nich może pojawić się w przyszłej aktualizacji również na PlayStation 4 i Xbox One, PST jest dostępny tylko na komputery PC i będą na nim widoczne jedynie zmiany przygotowane właśnie dla tej platformy.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Warsztat

  • Naprawiono błąd, który powodował nieuznawanie parametru „Team” w zdarzeniu „Ongoing – Each Player”, jeśli parametr „Player” określał jakiegoś bohatera.
  • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że parametr równości dwóch wektorów czasami wyświetlał niewłaściwą wartość dla fałszu/prawdy.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że akcja „Start Accelerating” nie zawsze brała pod uwagę opcję „Relative”.
  • Jeśli ta sama instancja akcji „Start Accelerating” będzie wykonywana wielokrotnie, teraz będzie ponownie uruchamiać tę akcję z nowymi wartościami, zamiast dodawać kolejną jej kopię.
  • Ponownie włączono funkcję weryfikacji skryptów.