Błąd COOP zagara

Błąd w mastery scourge queen.

Dodawanie umiejętności z power set 2 zabiera punkty w power set 3

prnt.sc/uh9bvr

Od siebie dodam że błąd występuje w każdym mastery, nie tylko scourge. Lepiej byście to zbugowali z bonusami dla zagary której nie ma w scourge queen :smile: