GOD i podziemia zestawów

Czy już je wprowadzili ??

Nie i chyba nie wprowadzą