Jak zmienić język w wersji naPs4

Wie ktoś jak zmienić ten język

Czesc
Pomozesz mi ze zmianą języka na polski?