Błąd w działaniu karty Nine Lives

Karta przestała uruchamiać Deathrattle poległego minionka. Tylko zwraca go teraz do ręki.