Błąd w tłumaczeniu efektu karty "Zwierz imprezowy"

Tekst karty “Zwierz Imprezowy” jest niepoprawnie przetłumaczony na język polski - pisze “Daj stronnikowi +1/+1 za każdy rodzaj stronnika w twojej ręce.”, co oznaczałoby wybór stronnika na stole i wzmocnienie go, według konwencji słownictwa użytego na innych katach w grze, a faktyczny efekt karty powinien brzmieć “Daj stronnikowi każdego typu w twojej ręce +1/+1.”, lub “Daj +1/+1 stronnikowi każdego typu w twojej ręce.”

1 polubienie

Właśnie skończyłem arene druidem i przyszedłem napisać podobny post, bo aż w 2 kartach wyłapałem błąd. 1 tak jak wyżej wymieniony, a druga to “Nightshade bug” karta mówi ‘odkryj z twojej talii stronnika lub zaklęcie, które następnie możesz zagrać’ Co jest nieprawdą, bo stronnik jest przyzywany a nie zagrywany, a więc np. okrzyk bojowy nie jest wtedy aktywowany. Mam wrażenie jakby osoba tłumacząca próbowała być na siłę oszczędna w słowach

Dzięki za zgłoszenia! Obydwie sprawy zostały właśnie przekazane do poprawienia po naszej stronie :slight_smile:

1 polubienie