Sztuczna inteligencja w Heroes of the Storm

Witajcie! Poniżej znajduje się krótki komentarz Kevina Gu odnośnie do bieżącego stanu SI w Heroes of the Storm.

Nazywam się Kevin Gu i jestem starszym projektantem w zespole Heroes of the Storm. Pracuję nad SI razem z Jeffem Beaudoinem – naszym głównym programistą rozgrywki. Postanowiliśmy poświęcić chwilę, aby przekazać wam najnowsze informacje na temat trzech ważnych projektów, które niedawno rozpoczęliśmy.

Pogodzenie systemów celów i taktycznego

Obecnie w mechanice Heroes of the Storm funkcjonują dwa systemy kierujące wspólnie zachowaniami agentów: system celów i system taktyczny. System celów określa, gdzie agenci SI mają się poruszać, a system taktyczny umożliwia im orientację w otoczeniu, pomagając w wyborze celów używanych zdolności. W ubiegłym roku nadaliśmy systemowi taktycznemu priorytet nad systemem celów, aby poprawić pozycjonowanie agentów w walce. Choć naszym zdaniem decyzja ta w pełnym rozrachunku okazała się korzystna, to ujawniła kilka problemów leżących u podstaw niedoskonałości całej mechaniki i obecnie nad nimi pracujemy.

Zamierzamy cofnąć niektóre ze zmian wprowadzonych w ostatniej dużej modyfikacji i restrukturyzacji drzewka zachowań taktycznych SI. Chcemy nieco bardziej rozdzielić systemy celów i taktyczny, uważając przy tym, aby następujące po tym zmiany nie zaburzały delikatnej równowagi, którą zamierzamy osiągnąć. Spowoduje to, że agenci będą rzadziej kierowani w dwie strony jednocześnie, co zwykle objawia się chodzeniem w tę i z powrotem. Podjęte działania pomogą nam też szybciej namierzyć przyczynę leżącą u podstaw niedoskonałych zachowań agentów.

Walka na alejach i obrona

W drugiej kolejności zamierzamy poprawić percepcję „walki w alejach” agentów SI oraz ich proces decyzyjny odpowiadający za przechodzenie do natarcia lub obrony w alejach. W ostatniej aktualizacji wprowadziliśmy algorytm umożliwiający systemowi celów branie pod uwagę, że aleje, w których walka przeniosła się bliżej bazy, mają zwykle większe znaczenie dla agentów broniących. W dalszej kolejności algorytm, określając wartość alej dla agentów broniących, będzie uwzględniał znajdujące się w nich jednostki. Oba mechanizmy pomogą SI w lepszym rozumieniu, jak bronić swoich alei.

Kolejkowanie celów

Trzecim z priorytetów jest ulepszenie skryptów agentów w zakresie kolejkowania przypisanych im celów. Obecnie testowane wewnętrznie drzewko taktyczne SI pozwala dużo lepiej sprawdzać obecność wszystkich agentów przypisanych do danego celu. Umożliwia to agentom podejmowanie decyzji o czekaniu w zaroślach, gdy reszta drużyny nie dotarła jeszcze w pobliże wspólnego celu, a także poprawia współpracę agentów.

Dziękujemy

Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim, którzy przesłali nam opinie na temat SI. Wasz głos nie przechodzi bez echa! Cały czas pracujemy nad poprawą skryptów SI. Powyższe rozwiązania zamierzamy wdrożyć wraz z innymi w kolejnej dużej aktualizacji Heroes of the Storm. Jeszcze raz dziękujemy wam za cierpliwość i do zobaczenia w Nexusie!

Jak naprawią inteligencję graczy to będę wniebowzięty.

1 polubienie

Dzięki za tłumaczenie

Czyli co, jak teraz powiem do losowego sojusznika że gra jak bot, to będzie to komplement?

Swoją drogą ta akcja mi się przypomniała
h ttps://youtu.be/2gWnlr5f32M?t=58