Aktualizacja gry na PST – 13.02.2020

Aktualizacja gry na PST – 13.02.2020

Pracujemy właśnie nad aktualizacją Overwatch, którą udostępniliśmy już na Publicznym Serwerze Testowym! Aby podzielić się opiniami lub zgłosić problemy, piszcie na forum opinii o PST lub forum zgłaszania błędów na PST (dostępne w j. angielskim).

Uwaga: poniższe informacje obejmują jedynie zmiany obecnie testowane na Publicznym Serwerze Testowym. Choć wiele z nich pojawi się w przyszłej aktualizacji również na PlayStation 4 i Xbox One, PST jest dostępny tylko na komputery PC i będą na nim widoczne jedynie zmiany przygotowane właśnie dla tej platformy.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Warsztat

 • Naprawiono błąd, który powodował, że wyłączenie pewnych działań kontroli przepływu (If, Else If, Else itd.) mogło skutkować nieprawidłowym działaniem i nieprawidłowymi wcięciami w edytorze.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że jeśli po bloku „Else If” następował blok „End”, a warunek „Else If” zwracał wartość „Fałsz”, to reguła była przedwcześnie przerywana.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że działania warunków „Loop If” i „Abort If” uwzględniały wartość warunków na początku klatki zamiast ich bieżącej wartości.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że działania „Chase Global Variable” nie miały dostępu do wartości kontekstowych (takich jak Event Player, Attacker, Victim itd.).
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego zmodyfikowanie zmiennej po jej stopniowym dostrajaniu powodowało jej nieprawidłową wartość.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego zmodyfikowanie zmiennej dla jednego gracza po jej stopniowym dostrajaniu w ramach zmiennej dla wielu graczy powodowało jej nieprawidłową wartość.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że efekty i efekty wiązek, które nie były ponownie obliczane, czekały do końca klatki, aby obliczyć swoją pozycję i promień zamiast robić to od razu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wartość „Total Elapsed Time” była nieprawidłowa, jeśli użyto jej w działaniu HUD lub w pewnych ponownie obliczanych działaniach.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wartość „Nearest Walkable Position” była nieprawidłowa, jeśli użyto jej w działaniu HUD lub w pewnych ponownie obliczanych działaniach.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wartość „Nearest Walkable Position” przestawała działać w pobliżu posągu na mapie Château Guillard.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wielokrotne użycie tego samego działania „Set Facing” w tej samej klatce z różnymi danymi wejściowymi nie działało prawidłowo.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wklejanie podprogramów w miejsce poza domyślnym zakresem powodowało zawieszanie się edytora.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego podprogramy przestawały się uruchamiać po napotkaniu wyłączonego działania.