Aktualizacja gry na PST – 15.07.2020

Aktualizacja gry na PST – 15.07.2020

Pracujemy właśnie nad aktualizacją Overwatch, którą udostępniliśmy już na Publicznym Serwerze Testowym. Aby podzielić się opiniami lub zgłosić problemy, piszcie na forum opinii o PST lub forum zgłaszania błędów na PST (dostępne w j. angielskim).

Uwaga: poniższe informacje obejmują jedynie zmiany obecnie testowane na Publicznym Serwerze Testowym. Chociaż wiele z nich może pojawić się w przyszłej aktualizacji również na PlayStation 4 i Xbox One, PST jest dostępny tylko na komputery PC i będą na nim widoczne zmiany przygotowane jedynie dla tej platformy.ZMIANY OGÓLNE

Nowa funkcja: Kolejka priorytetowa dla graczy uzupełniających skład drużyny

Jeśli gracz dołączy do gry po jej rozpoczęciu w celu zastąpienia osoby, która ją opuściła, to będzie on uznawany za „gracza uzupełniającego skład drużyny” i po zakończeniu meczu będzie traktowany priorytetowo w kolejce do następnej gry. Powiadomi go o tym niewielka ikona w interfejsie. Kiedy gracz z priorytetowym statusem wejdzie do kolejki, system dobierania graczy postara się jak najszybciej znaleźć dla niego odpowiedni mecz. Zabieg ten powinien znacznie skrócić czas oczekiwania na mecz.Zmiany gier dowolnych

Nowe funkcje

 • Niewyrównane drużyny
 • W ustawieniach gry dowolnej dodano opcję „Skalowanie bohatera”.
 • W ustawieniach gry dowolnej dodano opcję „Skalowanie Bariery”.

Komentarz twórców: Opcja „Niewyrównane drużyny” umożliwia większe dostosowanie liczby graczy w każdej z drużyn w grze dowolnej. Ogólna liczba graczy nadal jest ograniczona i wynosi maksymalnie 12, ale teraz można wybrać dowolną liczbę miejsc na graczy dla drużyn 1 i 2. W przypadku użytkowników Warsztatu ma to wpływ na liczbę atrap botów w każdej drużynie. Jeśli łączna liczba miejsc dla graczy wynosi 12, określa ona, ile atrap bota może się pojawić w każdej drużynie – tryb 4 na 8 pozwoliłby na 4 atrapy bota w pierwszej drużynie i 8 w drugiej. Jeśli łączna liczba miejsc dla graczy jest mniejsza niż 12, do każdej drużyny można dodać dodatkowe atrapy botów, o ile całkowita liczba graczy mieści się w przedziale do 12. Tryb 4 na 0 pozwoliłby wtedy na maksymalnie 8 dodatkowych atrap botów rozdzielonych na obie drużyny. Nie możemy się doczekać, jak wykorzystacie tę asymetryczność w waszych trybach gry.ZMIANY WARSZTATU

Nowe działania

 • Set Ammo
 • Set Max Ammo
 • Set Weapon
 • Set Reload Enabled
 • Disable Game Mode HUD
 • Enable Game Mode HUD
 • Disable Game Mode In-World UI
 • Enable Game Mode In-World UI
 • Disable Hero HUD
 • Enable Hero HUD
 • Disable Kill Feed
 • Enabled Kill Feed
 • Disable Messages
 • Enable Messages
 • Disable Scoreboard
 • Enable Scoreboard
 • Set Ability Charge
 • Set Ability Resource
 • Set Jump Vertical Speed
 • Disable Nameplates
 • Enable Nameplates
 • Start Forcing Player Outlines
 • Stop Forcing Player Outlines
 • Start Scaling Players
 • Stop Scaling Players
 • Start Scaling Barriers
 • Stop Scaling Barriers
 • Enable Movement Collision With Environment
 • Disable Movement Collision With Environment
 • Enable Movement Collision With Players
 • Disable Movement Collision With Players
 • Start Modifying Hero Voice Lines
 • Stop Modifying Hero Voice Lines
 • Add Health Pool To Player
 • Remove Health Pool From Player
 • Remove All Health Pools From Player
 • Set Player Health

Komentarz twórców: Z przyjemnością udostępniamy możliwość skalowania graczy do bardzo małych i bardzo dużych rozmiarów. Pamiętajcie tylko, że skalowanie graczy do bardzo dużych rozmiarów i przenoszenie ich w miejsca, w których się nie mieszczą, może mieć wpływ na obciążenie serwera i potencjalnie może spowodować zamknięcie instancji gry. Istnieją dwa sposoby na obejście tego problemu. Po pierwsze, gracze mogą wybrać jedną z map z Warsztatu. Są one przeznaczone do eksperymentów i mogą pomieścić bardzo dużych bohaterów. Po drugie, można użyć akcji „Disable Movement Collision With Environment” (Wyłącz kolizje z otoczeniem w ruchu). Spowoduje to, że gracz będzie przechodzić przez ściany i sufity, ale nadal będzie mógł stać na podłożu, jeśli opcja „Uwzględnij podłoża” będzie ustawiona na wartość „Fałsz”. Kolizja z podłożami nie ma takich samych implikacji w zakresie obciążenia serwera. W razie wątpliwości można wyświetlić wartości obciążenia serwera w interfejsie, aby ustalić, jaki wpływ ma na nie skalowanie.Nowe wartości

 • Ammo
 • Max Ammo
 • Weapon
 • Is Reloading
 • Event Was Environment
 • Current Array Index
 • Input Binding String
 • Ability Charge
 • Ability Resource
 • Mapped Array
 • Workshop Setting Toggle
 • Workshop Setting Integer
 • Workshop Setting Real
 • Last Created Health Pool
 • Health of Type
 • Max Health of Type

Komentarz twórców: Wartości ustawień Warsztatu pozwalają wyświetlać możliwe do zmiany wartości skryptu w dedykowanej im sekcji ustawień gier dowolnych. Dzięki tym ustawieniom można określić minimalne, maksymalne i domyślne wartości oraz typy danych (całkowity, rzeczywisty, przełączanie), które twórca chce udostępniać użytkownikom. Jeśli w skrypcie zostanie użyta co najmniej jedna z tych wartości, w menu ustawień pojawi się nowa, automatycznie wygenerowana karta „Ustawienia Warsztatu” umożliwiająca dostosowanie nadpisanych wartości przed uruchomieniem trybu gry.POPRAWKI BŁĘDÓW

Bohaterowie

Brigitte

 • Naprawiono błąd opisu Pakietu Regeneracyjnego na stronie informacyjnej Brigitte.Moira

 • Naprawiono błąd, który powodował, że dodatkowe efekty wizualne trafienia Kulą Biotyczną były opóźnione w przypadku wielokrotnych odbić.Orisa

 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre efekty wizualne nie były prawidłowo wyświetlane przy prezentacji zagrania „Och!”.Fara

 • Naprawiono błąd, który powodował, że wyrzutnia rakiet znikała podczas oglądania gry z perspektywy trzecioosobowej, jeśli emotka Rakietowa gitara została przerwana.Reinhardt

 • Naprawiono błąd, który umożliwiał dwóm szarżującym Reinhardtom kolizję bez wzajemnego powalenia na ziemię.Symmetra

 • Naprawiono błąd, który umożliwiał rozstawianie wieżyczek wewnątrz elementów mapy Junkertown.Zenyatta

 • Naprawiono błąd animacji występujący po użyciu Kuli Harmonii lub Kuli Rozdarcia.Warsztat

 • Naprawiono błąd w trybie Eliminacja, który powodował zawieszanie się funkcji „Disable Built-In Game Mode Completion” (Wyłącz kończenie wbudowanego trybu gry).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że funkcja „Set Max Health” powodowała bezzasadną zmianę bieżącego zdrowia gracza o odsetek procentowy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wklejone Warunki liczyły się dodatkowo do łącznej liczby elementów.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał samoodrzuceniu Ashe aktywowanie wydarzeń Dealt Knockback (Gracz wykonał odrzucenie) i Received Knockback (Gracz został odrzucony).
 • Jeśli wartość „Last Of” nie zostanie wprowadzona jako szereg, zwraca teraz wartość podaną zamiast 0 (tak jak „First Of”).