Aktualizacja gry na PST – 20.03.2020

Aktualizacja gry na PST – 20.03.2020

Pracujemy właśnie nad aktualizacją Overwatch, którą udostępniliśmy już na Publicznym Serwerze Testowym! Aby podzielić się opiniami lub zgłosić problemy, piszcie na forum opinii o PST lub forum zgłaszania błędów na PST (dostępne w j. angielskim).

Uwaga: poniższe informacje obejmują jedynie zmiany obecnie testowane na Publicznym Serwerze Testowym. Choć wiele z nich pojawi się w przyszłej aktualizacji również na PlayStation 4 i Xbox One, PST jest dostępny tylko na komputery PC i będą na nim widoczne jedynie zmiany przygotowane właśnie dla tej platformy.


AKTUALIZACJE BOHATERÓW

Echo

Lot

  • Przerwanie lotu podczas początkowego przyśpieszenia spowoduje powrót do standardowej szybkości.
  • Dodano ustawienie umożliwiające lot po przytrzymaniu przycisku lub klawisza.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Ogólne

  • Naprawiono różne błędy powodujące zawieszanie się gry.

Bohaterowie

Smuga

  • Naprawiono błąd, który powodował, że po użyciu Mignięcia postać pozostawała w bezruchu.

Echo

  • Naprawiono błąd umożliwiający użycie Duplikacji na celach znajdujących się za osłonami.