Aktualizacja gry na PST – 20.10.2020

Aktualizacja gry na PST – 20.10.2020

Pracujemy właśnie nad aktualizacją Overwatch, którą udostępniliśmy już na Publicznym Serwerze Testowym. Aby podzielić się opiniami lub zgłosić problemy, piszcie na forum opinii o PST lub forum zgłaszania błędów na PST (dostępne w j. angielskim).

Uwaga: poniższe informacje obejmują jedynie zmiany obecnie testowane na Publicznym Serwerze Testowym. Chociaż wiele z nich może pojawić się w przyszłej aktualizacji również na PlayStation 4 i Xbox One, PST jest dostępny tylko na komputery PC i będą na nim widoczne zmiany przygotowane jedynie dla tej platformy.

ZMIANY OGÓLNE

Aktualizacja funkcji: obsługa minimalnego opóźnienia

Rywalizacja jest najlepsza, gdy jest uczciwa. Organizowaliśmy takie zawody jak Overwatch League i Overwatch World Cup, w których zespoły konkurowały ze sobą osobiście poprzez lokalne serwery, aby zapewnić jak najmniejsze opóźnienia i najlepsze wrażenia z gry.

W dzisiejszych czasach, z tak wieloma wydarzeniami i turniejami organizowanymi w sieci i zespołami rozsianymi po całym świecie, chcieliśmy zapewnić mechanizm, który pozwoli na jak najbardziej uczciwą i sprawiedliwą rywalizację, niezależnie od odległości zespołów od serwerów turniejowych.

Opcja minimalnego opóźnienia ustawia docelowe opóźnienie dla niestandardowych gier, wyrównując szanse między graczami bez względu na to, czy znajdują się 50 czy 500 kilometrów dalej. Gracze z opóźnieniami niższymi niż minimalne ustawienie będą mieli automatycznie opóźniany ruch sieciowy, aby osiągnąć minimalny próg, podczas gdy gracze z opóźnieniami wyższymi niż docelowe nie będą mieli nałożonych żadnych dodatkowych opóźnień.

Funkcja ta jest przystosowana do różnych warunków sieciowych i będzie utrzymywać graczy w granicach 8 milisekund od ustawienia docelowego.

Mamy nadzieję, że funkcja ta okaże się przydatna, zwłaszcza podczas zawodów organizowanych przez społeczność, gdzie najważniejsza jest zasada „Graj kulturalnie, graj fair”.

AKTUALIZACJE GIER DOWOLNYCH

Mapy do gier dowolnych

 • Zielony ekran Warsztatu

AKTUALIZACJE BOHATERÓW

Lúcio

Jazda po Ścianie

 • Domyślnie Lúcio będzie przyspieszał po puszczeniu przycisku i zeskoku ze ściany, zamiast po drugim naciśnięciu przycisku tuż po zeskoczeniu.
 • Grający Lúcio mogą teraz również zjeżdżać ze ścian, naciskając przycisk kucania, co nie spowoduje automatycznego zeskoku.
 • To nowe ustawienie pojawi się w opcjach Lúcio jako „Skok od ściany po zwolnieniu przycisku”.

Burzyciel

Pazur

 • Poprawiono detekcję celów, aby pomóc w bardziej spójnym przyczepianiu się do ścian.

AKTUALIZACJE WARSZTATU

Ogólne

 • Zwiększono maksymalną liczbę elementów Warsztatu do 32768.
 • Dodano pole Type do Start Forcing Player Outlines.
 • Dodano opcję Spray do Communicate, Is Communicating oraz Is Communicating Any.
 • Dodano pole Sort Order to wartości ustawień Warsztatu i zwiększono maksymalną liczbę ustawień Warsztatu do 128.
 • Teraz Allow Button, Disallow Button, Press Button, Start Holding Button, Stop Holding Button oraz Is Holding Button akceptują wartości przycisków.
 • Teraz Create Beam Effect, Create Effect, Create HUD Text, Create Icon, Create In-World Text, Play Effect oraz Start Forcing Player Outlines akcpetują wartości kolorów i obsługują opcje ponownego szacowania wartości kolorów.
 • Dodano opcje kolorów czarnego, szarego, różowego i fioletowego.
 • Dodano nową opcję do działania Apply Impulse, pozwalającą na jednoczesne modyfikowanie prędkości poziomej i pionowej (zamiast jednoczesnego) podczas anulowania ruchu przeciwnego.

Nowe działania w Warsztacie

 • Log to Inspector
 • Wait Until
 • Set Knockback Dealt
 • Set Knockback Received
 • Set Environment Credit Player
 • Start Assist
 • Stop Assist
 • Stop All Assists
 • Create Progress Bar HUD Text
 • Destroy Progress Bar HUD Text
 • Destroy All Progress Bar HUD Text
 • Create Progress Bar In-World Text
 • Destroy Progress Bar In-World Text
 • Destroy All Progress Bar In-World Text

Nowe wartości w Warsztacie

 • Color
 • Custom Color
 • Workshop Setting Combo
 • Workshop Setting Hero
 • Evaluate Once
 • Update Every Frame
 • Magnitude Of
 • Number of Slots
 • Spawn Points
 • String Contains
 • String Length
 • String Slice
 • Last Assist ID
 • Is Communicating Any Spray
 • Player Stat (ograniczone do statystyk bieżącego meczu)
 • Player Hero Stat (ograniczone do statystyk bieżącego meczu)

Działania Evaluate Once można użyć do wyizolowania części parametru szacującego i „zamrożenia” go w jego początkowej wartości. Jest to między innymi przydatne, gdy parametr szacujący (np. pozycja efektu) korzysta ze zmiennej sterującej pętli For. Na przykład, jeśli chcecie utworzyć pionowy stos efektów, które poruszają się z graczem, możecie utworzyć pętlę nad działaniem Create Effect używając Global.Y jako zmiennej sterującej i „Position Of(Event Player) + Vector(0, Evaluate Once(Global.Y), 0)” jako pozycji (z włączonym ponownym szacowaniem). W ten sposób pozycja każdego efektu przesuwałaby się wraz z graczem, ale dzięki funkcji Evaluate Once, przesunięcie pionowe dla każdego efektu zostałoby zamrożone do wartości Global.Y w momencie utworzenia tego konkretnego efektu (zamiast ostatecznej wartości Global.Y, gdy pętla się kończy).

Działanie Update Every Frame zwiększa częstotliwość aktualizowania niektórych wartości. Na przykład „Position Of(…)” aktualizuje się tylko 12,5 razy na sekundę, ale „Update Every Frame(Position Of(…))” będzie szacowane ponownie 62,5 razy na sekundę dla warunków i innych logicznych weryfikacji, oraz tak szybko jak klatki wyjścia wizualnego, takiego jak efekty i kamera. Wartość ta może być wykorzystana do tworzenia bardzo czułych wyzwalaczy pozycyjnych i płynnego ruchu dla efektów i pracy kamery. W zależności od zastosowania, wartość ta może mieć znaczący wpływ na obciążenie serwera, częstotliwość odświeżania lub oba te czynniki, dlatego należy ją stosować tylko w razie potrzeby. Jednak wykonanie pojedynczego warunku lub działania zawierającego aktualizację każdej klatki jest nadal znacznie bardziej wydajne niż wielokrotne wykonywanie akcji w ciasnej pętli.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Ogólne

 • Naprawiono błąd, który powodował, że flaga w trybie Zdobywanie flagi nie wyświetlała się prawidłowo podczas Decydującego starcia.

Bohaterowie

Hanzo

 • Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe animowanie postaci na ekranie wyboru.

Fara

 • Naprawiono błąd, który powodował, że oczy Fary były skierowane w złą stronę na portrecie w interfejsie w skórce Ratowniczka.

Warsztat

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie się programu podczas zmiany związku nadrzędności/podrzędności między dwoma graczami (z użyciem działania Attach Players)
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wyłączenie wiadomości wyłączało też te wysłane w Warsztacie.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał ustawienie kilku czasów odnowienia zdolności w tej samej klatce.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że obejście kamery początkowej mogło zostać zignorowane przez inne źródła (np. kamery emotek).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Burzyciel mógł wyjść z kuli nawet jeśli wyłączono przyciski zdolności 1 i ataku podstawowego.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że użytkownik mógł stracić ostrość ekranu podczas interakcji z tabelą wartości w edytorze.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było ustawić szybkości ruchu i szybkości skoku na 0.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ogłaszanie zwycięstwa drużyny nie działało w Eliminacji.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że działania Start Camera i Chase Variable nie aktualizowały się płynnie przy dużej liczbie klatek lub przy spowolnieniu.
 • Naprawiono błąd, powodował, że D.Va i Echo mogły korzystać ze zdolności lotu, aby uwolnić się od działania Attach Players.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że zmienne ze zbędnymi cudzysłowami nie wklejały się prawidłowo z tekstu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wartości z niedopasowanymi jednostkami (np. z wektorem kierunku zamiast pozycji) nie wklejały się prawidłowo z tekstu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że liczba elementów mogła być wyższa niż oczekiwano podczas wklejania z tekstu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ustawienie kilku 0,016-sekundowych oczekiwań dla tego samego gracza (lub encji globalnej) prowadziło do tego, że oczekiwanie wydłużało się od dodatkowe 0,016 sek.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że status Phased Out zachowywał się niespójnie, jeśli zastosowano go dla martwego gracza (ponieważ statusy Phased Out i Dead wzajemnie się wykluczają).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że działania Set variable (a nie Modify) zachowywało się nieprawidłowo, kiedy poprzednio śledzona zmienna znajdował się i po lewej, i po prawej stronie (np. Global.A = 1 - Global.A)
 • Naprawiono błąd, który powodował, że bieżące zdrowie gracza było ograniczone do pierwotnego maksimum pomiędzy uruchamianiem kilku działań Set Max Health.
1 polubienie