Aktualizacja gry na PST – 21.05.2020

Aktualizacja gry na PST – 21.05.2020

Pracujemy właśnie nad aktualizacją Overwatch, którą udostępniliśmy już na Publicznym Serwerze Testowym. Aby podzielić się opiniami lub zgłosić problemy, piszcie na  forum opinii o PST  lub  forum zgłaszania błędów na PST  (dostępne w j. angielskim).

Uwaga: poniższe informacje obejmują jedynie zmiany obecnie testowane na Publicznym Serwerze Testowym. Chociaż wiele z nich może pojawić się w przyszłej aktualizacji również na PlayStation 4 i Xbox One, PST jest dostępny tylko na komputery PC i będą na nim widoczne zmiany przygotowane jedynie dla tej platformy.Zmiany Warsztatu

Nowe działania w Warsztacie

 • Attach Players
 • Detach Players
 • Start Forcing Player Position
 • Stop Forcing Player PositionNowe wartości w Warsztacie

 • Is In Alternate Form
 • Is Duplicating
 • Hero Being DuplicatedKomentarz twórców: Działanie Attach Players (Przyłącz graczy) pozwala przyczepić jednego gracza do drugiego, mającego odpowiednie wyrównanie. Dzięki temu gracze mogą przenosić innych graczy. Działanie Start Forcing Player Position (Rozpocznij wymuszanie pozycji gracza) pozwala na narzucenie zmiany pozycji graczy. Działanie to dobrze łączy się ze stopniową modyfikacją zmiennej. Wartość Is In Alternate Form (Jest w alternatywnej postaci) pozwala graczowi sprawdzić m.in. czy D.Va jest w postaci pilota oraz czy Łaska i Torbjörn używają broni alternatywnej. Z kolei wartości Is Duplicating (W trakcie duplikacji) oraz Hero Being Duplicated (Duplikowany bohater) pozwalają sprawdzić bieżący status Echo.POPRAWKI BŁĘDÓW

Ogólne

 • Naprawiono błąd, który czasem powodował, że ustawienia Gry dowolnej były przywracane do ustawień domyślnych pomiędzy rundami na mapie typu Kontrola lub kiedy gracz doprowadził do własnej śmierci przy włączonej opcji Odradzanie jako losowy bohater.
 • Gry dowolne nie będą już wyłączać się z powodu obciążenia serwera, gdy Mei używa ataku podstawowego z tempem zamrażania 0%.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ustawienia prywatności poczekalni Gry dowolnej ulegały zresetowaniu po zaimportowaniu udostępnionego kodu.Bohaterowie

 • Naprawiono błąd, który czasem powodował, że Sombra mogła hakować bohaterów zaraz po tym, jak zaczęli używać zdolności uniemożliwiającej hakowanie (np. Postać Upiora, Meteor).Warsztat

 • Naprawiono błąd, który powodował, że restartowanie reguły używającej działania Wait (Czekaj), a następnie wykonanie tego działania Wait w tej samej klatce mogło sprawić, że czekanie trwało bez końca.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że używanie stopniowo modyfikowanej zmiennej dla docelowego tempa lub wartości działania, które ją modyfikowało, wywoływało nieprawidłowe działanie.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że możliwe było osiągnięcie ostatecznego celu na mapach typu Szturm, Hybryda lub Eskorta, gdy włączona była opcja Disable Built-In Game Mode Completion (Wyłącz kończenie wbudowanego trybu gry).
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że osiągniecie 100% przebytej odległości ładunku lub postępów zajmowania ostatecznego celu na mapach typu Szturm, Hybryda lub Eskorta powodowało ciągłe pikanie, jeśli włączona była opcja Disable Built-In Game Mode Completion (Wyłącz kończenie wbudowanego trybu gry).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że opcja Stop Transforming Throttle (Koniec przekształcania pędu) nie działała.
 • Is Using Ultimate (Korzysta z superzdolności) zwraca teraz wartość „prawda”, gdy D.Va używa którejś ze swoich superzdolności.
 • Is Using Ultimate (Korzysta z superzdolności) zwraca teraz wartość „prawda” podczas kilku pierwszych klatek superzdolności Echo (po tych klatkach działa wartość Is Duplicating).
 • Is Using Ultimate (Korzysta z superzdolności) zwraca teraz wartość „prawda” dla Ashe tylko, gdy B.O.B żyje.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że opcja Respawn (Odrodzenie) nie działała w przypadku graczy, którzy zostali niedawno przywróceni do życia.
 • Naprawiono błędy reguł związanych z Echo, które powodowały, że reguły nie zawsze działały poprawnie w trakcie lub po użyciu jej superzdolności.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że Is Primary Fire (Jest atakiem podstawowym) czasem zwracało nieprawidłowe wartości po użyciu superzdolności przez Winstona oraz w trakcie użycia zdolności Strzała Burzowa przez Hanzo.
 • Is Using Ability 2 (Korzysta ze zdolności 2) nie zwraca już wartości „prawda” dla Trupiej Wdowy, jeśli jej jedyna istniejąca Jadowita Mina została wystrzelona poza mapę.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że komunikaty o błędzie skryptu utrzymywały się na ekranie w przypadku niektórych błędów podprogramów, nawet jeśli błąd został naprawiony w edytorze.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał działanie opcji Set Objective Description (Ustaw opis zadania), jeśli włączono ją, zanim gracz pojawił się w grze.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał działanie opcji Disable Built-In Game Mode Announcer (Wyłącz wbudowanego komentatora) w niektórych trybach.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał działanie obrażeń z upływem czasu po włączeniu warsztatowego trybu Podłoga to lawa.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał użycie opcji Set Match Time (Ustaw czas meczu) podczas zbierania bohaterów w ZF.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał aktywowanie przez niektóre zdolności wydarzeń Dealt Knockback (Gracz wykonał odrzucenie) i Received Knockback (Gracz został odrzucony). Błąd dotyczył odrzucenia Złomiarza od Miny Ogłuszającej, Rakietowego Ciosu Pięści Zagłady i Młota Rakietowego Reinhardta.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawne działanie superzdolności Sigmy, gdy ustawienia grawitacji zostały zmienione w Warsztacie lub ustawieniach Gry dowolnej.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawne wyświetlanie nazw atrap botów w powtórkach, najlepszych zagraniach i podsumowaniach meczów.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że opcja Destroy All Dummy Bots (Zniszcz wszystkie atrapy botów) nie działała w niektórych scenariuszach.