Aktualizacja gry na PST – 4.02.2020

Aktualizacja gry na PST – 4.02.2020

Pracujemy właśnie nad aktualizacją Overwatch, którą udostępniliśmy już na Publicznym Serwerze Testowym! Aby podzielić się opiniami lub zgłosić problemy, piszcie na forum opinii o PST lub forum zgłaszania błędów na PST (dostępne w j. angielskim).

Uwaga: poniższe informacje obejmują jedynie zmiany obecnie testowane na Publicznym Serwerze Testowym. Choć wiele z nich pojawi się w przyszłej aktualizacji również na PlayStation 4 i Xbox One, PST jest dostępny tylko na komputery PC i będą na nim widoczne jedynie zmiany przygotowane właśnie dla tej platformy.

ZMIANY OGÓLNE

Nowa funkcja: Pule bohaterów

W sezonie 21. wprowadzimy pule bohaterów w trybie Rywalizacja. Podobnie jak w przypadku puli map, co tydzień będziemy zmieniać zestaw dostępnych bohaterów, blokując dostęp do kilkorga z nich. Sądzimy, że ta funkcja pomoże uatrakcyjnić Rywalizację, dzięki częstszym zmianom składów drużyn w ciągu sezonu.

Zaznaczamy, że Pule bohaterów to nowa funkcja, która może nie pojawić się w kolejnych sezonach. W trakcie bieżących rozgrywek będziemy dostosowywać typy dostępnych pul bohaterów. Możliwe też, że zmodyfikujemy częstotliwość ich wymiany.

Ogólne

 • Dla ułatwienia korzystania z profilu kariery, listę wyboru trybów uporządkowano w nim w bardziej logiczny sposób.
 • Przywódca grupy nie może skorzystać z opcji „Opuść całą ekipą”, kiedy trwa rozgrywka w trybie Rywalizacji.
 • Długość fazy zbierania bohaterów na mapach typu Szturm, Hybryda, Kontrola i Ładunek skrócono z 40 do 35 sek.
 • Teraz Ściana Lodu Mei zaczyna pokazywać wskaźnik wytrzymałości, kiedy jest w połowie zniszczona.
 • Zaktualizowano interakcje między wszystkimi rodzajami ogłuszeń (Rozbłysk, Zdruzgotanie, Zamrożenie, Uśpienie, Akrecja) na bardziej spójne.

Komentarz twórców: nowe ogłuszenie zastępuje istniejące tylko wtedy, gdy jego czas działania jest dłuższy niż czas pozostały do zakończenia bieżącego ogłuszenia. Na przykład Rozbłysk nie będzie miał zastosowania w przypadku gracza właśnie zaatakowanego Zdruzgotaniem. Uwaga: stosujemy minimalny gwarantowany czasu ogłuszenia dla strzałki usypiającej Any, który obecnie wynosi 1,5 sekundy (czas do upadku + czas do wstania z powrotem).

ZMIANY WARSZTATU

Nowe funkcje Warsztatu

 • Mapy do gier dowolnych
 • Warsztat: Komnata
 • Warsztat: Wyspa
 • Warsztat: Przestwór
 • Panel diagnostyki skryptu
 • Podprogramy

Komentarz twórców:

 • Dodaliśmy możliwość wywoływania regułami podprogramów (które są regułami z typem zdarzenia Podprogram) przy użyciu nowego działania Call Subroutine. Po wywołaniu podprogramu, uruchomienie jest tymczasowo przenoszone na inną regułę, przy zachowaniu wartości kontekstowych, takich jak Event Player, Attacker i Victim. Kiedy reguła podprogramu kończy się lub zostaje przerwana, oryginalna reguła jest wznawiania tam, gdzie została przerwana. Podprogramy mogą wywołać inne podprogramy lub nawet same siebie, chociaż wymuszamy maksymalną głębokość 1024 wywołań. W ramach podprogramów dozwolona jest opcja oczekiwania, a jeśli zostanie ona kiedykolwiek przerwana (a przerwanie nie jest ignorowane przez mechanizm oczekiwania), cały stos wywołań zostaje przerwany, a reguła pierwotna uruchamia się ponownie lub zostaje przerwana.
 • Reguły podprogramów mogą być również uruchamiane równolegle za pomocą działania Start Rule. Inaczej niż w przypadku Call Subroutine, pierwotna reguła kontynuuje działanie natychmiast, a reguła podprogramu aktywuje się po pewnym czasie (albo w tej samej klatce, jeżeli jest podrzędna dla reguły, albo w następnej klatce, jeżeli jest nadrzędna). Tak jak w przypadku Call Subroutine wartości kontekstowe takie jak Event Player, Attacker i Victim są kopiowane do podprogramu.
 • Nazwy podprogramów można dodawać i modyfikować, wykorzystując nowy przycisk na górze edytora.

Nowe działania w Warsztacie

 • Start Healing Modification
 • Stop Healing Modification
 • Stop All Healing Modifications
 • Enable Inspector Recording
 • Disable Inspector Recording
 • If
 • Else If
 • Else
 • While
 • End
 • For Global Variable
 • For Player Variable
 • Call Subroutine
 • Start Rule

Komentarz twórców:

 • Aby ułatwić tworzenie logiki, dodaliśmy kilka nowych działań kontroli przepływu (If, Else If, Else, While, End, For Global Variable i For Player Variable). Są one zoptymalizowane tak, aby powodować minimalne obciążenie serwera. Podczas korzystania z nich, edytor pokaże, gdzie sekcje logiki zaczynają się i kończą. Aby zakończyć taką sekcję, użyjcie działania End. W razie wątpliwości, każde działanie posiada szczegółowy opis sposobu jego użycia. Informacje te można wyświetlić, najeżdżając na nazwę działania lub naciskając odpowiedni przycisk kontrolera.
 • Działania włączania i wyłączanie nagrywania inspektora przynoszą dwie korzyści. Po pierwsze pozwalają na selektywne debugowanie tylko tych części skryptu, które trzeba sprawdzić. Po drugie wyłączenie nagrywania może zmniejszyć obciążenie serwera, zwłaszcza podczas ustawiania lub modyfikacji tablic.

Nowe wartości w Warsztacie

 • Event Was Health Pack
 • Last Healing Modification ID

ZMIANY WARSZTATU

 • Komentarze do działań i warunków
 • Opcje przycisków walki wręcz i przeładowania
 • Dodano kolejność sortowania opcji ponownego szacowania dla działania Stwórz tekst HUD-u (Create HUD Text).
 • Działania Pomiń (Skip) i Pomiń jeśli (Skip If) przyjmują teraz 0 dla liczby działań do pominięcia (przechodzą wtedy do następnego działania).
 • Działanie Czekaj (Wait) nie jest już wymagane przed pętlą.
 • Proste efekty promienia
 • Zachowanie Status/Usuń status (Status/Clear Status) scalono z ogłuszeniami w rozgrywce (np. Clear Status może teraz usunąć zamrożenie w trakcie rozgrywki, a nie tylko ustawione w Warsztacie).
 • Ustawienia gry dowolnej obsługują teraz kopiowanie i wklejanie

Optymalizacje Warsztatu

 • Set Global Variable
 • Set Player Variable
 • Modify Global Variable
 • Modify Player Variable
 • Set Global Variable At Index
 • Set Player Variable At Index
 • Modify Global Variable At Index
 • Modify Player Variable At Index
 • Loop
 • Loop If
 • Abort
 • Abort If
 • Pomiń
 • Skip If

Komentarz twórców:

 • Działania na zmiennych i kontrola przepływu powodowały wcześniej duże obciążenie serwera, więc poświęciliśmy trochę czasu na ich usprawnienie. W połączeniu z nowym działaniem wyłączania nagrywania inspektora (Disable Inspector Recording) zmiany te mogą skutkować znacznym zmniejszeniem obciążenia serwera dla trybów warsztatowych, które opierają się na logice opartej w dużym stopniu na zmiennych, szczególnie w przypadku użycia tablic. Dlatego usunęliśmy wymóg działania Czekaj (Wait) przed pętlą, chociaż nadmierne zapętlenie w pojedynczej klatce może nadal powodować problemy z obciążeniem serwera, zwłaszcza w przypadku stosowania działań innych niż wymienione powyżej. Należy pamiętać, że ustawianie lub modyfikowanie wielu zmiennych gracza za pomocą pojedynczego działania (poprzez udostępnienie tablicy gracza) nie jest zoptymalizowane, podobnie jak ustawianie lub modyfikowanie zmienne używanej przez działanie Chase. Dodatkowo niektóre wartości (takie jak wartości promieni – Ray Cast) mogą powodować całkiem spore obciążenie serwera same w sobie, nawet przy użyciu powyższych, zoptymalizowanych działań.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Ogólne

 • Zabicie B.O.B.-a nie zapewnia już punktów w grze każdy na każdego w Deathmatchu Drużynowym.
 • Sezony Rywalizacji są teraz wypisane w prawidłowej kolejności w profilu kariery.
 • Lista powtórek nie powinna już zawierać niewidzialnych wpisów.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że unikani gracze nie pojawiali się a liście unikanych, jeśli nie byli jednocześnie na liście ostatnich graczy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że opcja intensywności obrysu gracza nie wpływała na przezierność.
 • Poprawiono błąd zapytania o temperaturę procesora dla nowszego sprzętu i sterowników AMD.

Mapy

Petra

 • Naprawiono błąd, który powodował, że Zdruzgotanie Reinhardta nie działało prawidłowo na zniszczalnej podłodze w Petrze.
 • Zniszczalna podłoga może być teraz celem ataku zdolności Krok w Cień Żniwiarza, Teleportera Symmetry lub Fali Sejsmicznej Pięści Zagłady.

Bohaterowie

Ashe

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że szarża B.O.B.-a kończyła się przedwcześnie na schodach.

Złomiarz

 • Naprawiono błąd, który powodował czasami, że eksplozja miny Złomiarza pojawiała się nad jego głową zamiast nad miną.

Łaska

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że grającemu Łaską nie wyświetlała się ikona czaszki/znacznik trafienia przy asyście.

Burzyciel

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawne odtwarzanie kwestii Burzyciela po znalezieniu ich w skrzynkach z łupami.

Gra dowolna

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zapraszanie graczy, kiedy gra dowolna została zaimportowana z użyciem udostępnionego kodu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że można było obejść wstępne ustawienia podczas zapisywania ustawień pochodzących z gry dowolnej innego gracza.
 • Naprawiono błąd, który pozwalał toczącym potyczki znajomym na wejście do gry dowolnej, kiedy wyłączona była opcja „Allow Skirmishers”.

Warsztat

 • Naprawiono błąd, który powodował, że podstawowy tryb ataku Sigmy był czasami niedostępny po wyłączeniu Eksperymentalnej Bariery w ustawieniach gry dowolnej.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał prawidłowe działanie opcji „Has Status” podczas wysyłania zapytania o status niezabijalności.
 • Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie wyników w trybie Deathmatch, jeśli ustawiono je na wysoką liczbę w działaniach Warsztatu.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał ustawienie wyniku lub ogłoszenie zwycięstwa w Deathmatchu Drużynowym przez działania Warsztatu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że boty treningowe czasami nie odradzały się na obszarze treningowym.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wcześniejsze przerwanie stanu spania przez działania Warsztatu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że działania obserwacji zgonu (Death Spectate) były naprzemiennie włączane i wyłączane.
 • Naprawiono błąd, który powodował podwójne odtworzenie dźwięku trafienia wzmacniającego (Buff Impact).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że kąt pionowy (nachylenie) był resetowany podczas korzystania z działania teleportacji.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał aktywację działania kończenia wbudowanego trybu gry (Disable Built-In Game Mode Completion) w niektórych trybach.
 • Naprawiono błąd, który powodował czasami, że efekty miały nieprawidłowy rozmiar i kolor.