Aktualizacja gry na PST – 7.02.2020

Aktualizacja gry na PST – 7.02.2020

Pracujemy właśnie nad aktualizacją Overwatch, którą udostępniliśmy już na Publicznym Serwerze Testowym! Aby podzielić się opiniami lub zgłosić problemy, piszcie na forum opinii o PST lub forum zgłaszania błędów na PST (dostępne w j. angielskim).

Uwaga: poniższe informacje obejmują jedynie zmiany obecnie testowane na Publicznym Serwerze Testowym. Choć wiele z nich pojawi się w przyszłej aktualizacji również na PlayStation 4 i Xbox One, PST jest dostępny tylko na komputery PC i będą na nim widoczne jedynie zmiany przygotowane właśnie dla tej platformy.

POPRAWKI BŁĘDÓW

Bohaterowie

Reinhardt

 • Naprawiono błąd, który powodował, że Reinhardt nie zadawał obrażeń Bastionowi przy pomocy przygwożdżenia Szarżą.

Sombra

 • Naprawiono błąd, który powodował, że Impuls Elektromagnetyczny Sombry wyłączał osłony Sigmy i Brigitte bez obniżania wytrzymałości osłon do zera.

Gra dowolna

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego większość ustawień bohaterów nie była stosowana.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas wklejania nieprawidłowych ustawień nie wyświetlał się tekst komunikatu o błędzie.

Warsztat

 • Naprawiono błąd, który powodował, że stopniowa modyfikacja zmiennej nie działała prawidłowo.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że nie działało ustawianie lub modyfikowanie zmiennej wielu graczy jednocześnie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Inspektor nie rejestrował prawidłowo ustawień lub modyfikacji zmiennych w indeksie konkretnej tablicy.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że Inspektor rejestrował nieprawidłowo zmianę zmiennej kontrolnej pętli For Player Variable jako zmienną globalną.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że odniesienie do stopniowo modyfikowanej zmiennej w celu działania, które ją modyfikowało, zwracało nieprawidłowe wyniki.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że użytkownik nie był informowany o problemie z przeciążeniem serwera, jeśli skrypt posiadał niekończącą się pętlę od razu po rozpoczęciu gry.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że pozyskanie wewnętrznego bloku „If” na końcu zewnętrznego bloku „If” skutkowało uruchomieniem powiązanego, zewnętrznego bloku „Else”.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że edytowanie typu działania nie skutkowało prawidłowym zaktualizowaniem wcięcia.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ruchoma reguła skutkowała nieprawidłowym wcięciem działania.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że nieuruchomione zmienne czasami były uznawane za równoważne z wartością „Prawda”.