Błędny opis ulepszeń w rasie Terran

Witam. Napotkałem trzy błędny w opisach ulepszeń w rasie Terran. Przesyłam zrzuty ekranu.

[Błąd numer 1](https ://zapodaj.net/plik-vAHQtJUTkn)
[Błąd numer 2](https ://zapodaj.net/plik-T1hfMDtOZv)
[Błąd numer 3](https ://zapodaj.net/plik-kQVidSL5Jg)

Dałem w spacje w linkach po słowie https, bo miałem błąd.