Błąd kolejkowania zadań w niektórych rasach

w przypadku orków działa kolejkowanie zdań przy stawianiu budowli (można ustawić dwie) a w przypadku ludzi i elfów już nie? (kliknięcie drugiej budowli skutkuje natychmiastowym przerwaniem aktualnej budowy i podjęcie kolejnej)?