Warcraft III Reforge - Sterowanie grupą jednostek z bohaterem

W wersji Warcraft III TFT po zgrupowaniu jednostek wraz z bohaterem sposobem CTRL+1, po nasiśnięciu klawisza “1” mogłem sterować całą grupą. Nawet wciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza nie powodowało “centrowania ekranu” na bohatera. Dopiero dwukrotne wciśnięcie klawisza “1” powodowało “wycentrowanie” ekranu na bohatera.

Natomiast w REFORGE zgrupowanie jednostek z bohaterem dokładnie w ten sam sposób po każdorazowym naciśnięciu klawisza “1” powoduje automatyczne “wycentrowanie” ekranu na bohatera. Trzymając “1” ekran cały czas się “centruje” podczas ruchu grupy.

Czy da się w jakiś sposób przywrócić grupowanie z wersji TFT?