[A] |The Swedish Caroleans|

20+
Karolinerna rekryterar. Vi letar efter goa gubbar utan filter för att expandera vår PvP-Community inför en total erövring än en gång, i WoW!
Vi fokuserar på PvP-Fronten men casual raiding sker också i jakten på “BIS”

Battletag: Gmonk#21619

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.