[Draenor][18+] <Crypt> ser etter nordmenn til Arena!

Where darkness reigns and fear lurks around every corner. The Crypt is a place for those who dare to venture into the unknown, to explore the mysteries that lie within the shadows.

Be warned, however, for the creatures that dwell here are not for the faint of heart. Demons, ghosts, and all manner of undead roam the halls, waiting to ensnare those who are foolish enough to cross their paths.

So, if you’re ready to brave the horrors that await you, step inside the Crypt and join us on our journey into the unknown. Let the darkness consume you, and may you emerge unscathed… if you’re lucky.

:skull: Crypt er et nyoppstartet, norsk gaming community som leter etter flere medlemmer til å være med på forskjellige aktiviteter! Hovedsaklig M+ og Arena ettersom vi ikke har stor interesse av raiding. For now…

:information_source: Vi spiller en rekke RPG og FPS spill hvor nesten alle er av competitive natur. Seasonal content, leaderboards, turneringer og ranks. Her har du spillene vi vanligvis spiller:

  • World of Warcraft Arena og/eller M+
  • VALORANT
  • Counter-Strike
  • Diablo

Om du spiller MINST EN av de her, har litt “thick skin” og foretrekker en grovere humor så passer du nok inn!
Vi er en liten vennegjeng som leter etter flere venner som spiller hovedsaklig for å ha det morro, men også for å “pushe”. Ingen liker vell å tape?

:exclamation: Hva krever vi av deg?

  • 18+
  • Kommunisere på Norsk
  • Har stor interesse av å bidra i en gruppe

Veldig minimale krav i starten, men så lenge du passer kriteriene over så er du hjertelig velkommen!

:question: Spørsmål eller interessert? Ta kontakt på discord (case-sensitive): VNNI#0001