(H) Burning Legion - <Fiesta> Grupa Mythicowa

Gildia Fiesta (Burning Legion Horda)

Core grupy raidowej gra ze sobą od stycznia 2020r, celem jest zdobycie CE na każdym raid tierze.
Poprzednie tiery:

NYA 12/12M #25 realm
CN 10M/10M #17 realm
SOD 10/10M #20 realm
SOTFO 11/11M #12 realm

Raidujemy środa/czwartek/poniedziałek 19:15-22:30
Sezon4 raidujemy tylko sr/czw

Rekrutacja otwarta poszukujemy healerow i dpsow na ten sezon oraz 10.0

kontakt via discord:

Piotrek#5108
kendzialo#4280

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.