(H) <Sauna> Finnish raiding guild recruitment

Sauna is looking for Finns / Finnish speaking players to add into their ranks.
We’re a guild of roughly hundred members which contains an active 30-person raid group, many of whom have experience in Vanilla raiding.

Currently we’re co-op raiding with another guild (MC 10/10 Ony 1/1), until we’re numerous enough to have our own full roster.
Whether you’re an grizzled oldie without a raid spot or just looking for people to play with, there’s room for everyone!

For our raid roster we’re currently looking for Resto Shaman, Fury Warriors, Rogues, Mages and Hunters.
Other classes however aren’t outright denied and there’s space even for a few niche specialisations.

For more info / an invite message on the board or find one of the following players in game: Markreivi, Muuri, Tjemu, Jansson, Ruippa, Julma, Medaya or Xul.

Och samma på finska.

Suomikilta Sauna etsii lisää pelaajia riveihinsä.
Olemme noin sadan jäsenen kilta joka sisältää 30-päisen, aktiivisen raidiporukan, jolla on jo entuudestaan kokemusta vanilla-raidaamisesta.

Tällä hetkellä raidaamme yhteistyössä toisen killan kanssa (MC 10/10 Ony 1/1), kunnes saamme omaan rosteriimme tarpeeksi pelureita.
Olet sitten vanha konkari vailla raidipaikkaa tai etsit vain peliseuraa niin jokaiselle löytyy oma paikkansa meiltä!

Raidirosteriin varsinaisesti paraillaan etsitään Resto Shamaaneja, Fury Warruja, Rogueita, Mageja ja Hunttereita.
Muiden classien edustajia ei toki tyrmätä ja parille vähemmän pelatulle spesialisaatiolle löytyy tilaa.

Lisätiedon tai kutsun tarpeessa ota yhteyttä tällä laudalla tai pelin sisällä seuraaviin hahmoihin: Markreivi, Muuri, Tjemu, Jansson, Ruippa, Julma, Medaya tai Xul.

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.