Norsk / Svensk guild <Loot Dispute> rekrutterer

Litt om oss
Vi er en sosial gjeng med norske og svenske spillere. Store deler av guilden kom over fra Flamelash til Bloodfang.

Raid info
Vi har raid dager onsdager og søndager fra kl 19. Vi kjører DKP loot system i BWL og Loot council / roll system i MC.

Interessert?
Vi er for øyeblikket åpne for de fleste classes. Ta gjerne kontakt med noen under for en prat.
Ingame navn: Rottegodt, Traxce, Enepti, Gizmogadget, TObeeboz, Llelwyn, Knekkolog, Nitulo, Pyrodama.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.