Powrót do gry?

Siema, zastanawiam się nad powrotem do gry. Jak się ma sytuacja z graczami? Dużo osób zrezygnowało po tych aferach i ogólnie kiepskiej jakości dodatku? Jest możliwość grania rdf i pugów, czy bez gildii ani rusz?

Jest jeszcze trochę ludzi, da się robić PVP i PVE z pugami ale szczerze, bez gildii może być ciężko.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.