<TSA> Rekryterar

Vi är ett socialt guild med fokus på att ta ner allt smidigt och bra utan att det ska vara allt för hardcore. Vi raidar Tors & Sön 20-23.

Vill du ta worldbuffs och satsa så är det välkommet, har du inte tid pga jobb och verkligheten så är det ingen som kommer grilla dig för det.

Rätt consumeables för rätt fight är ett krav givetvis.

Vi kör DKP med closed bids. Du får 2 dkp för att vara i tid och 2 dkp för att avsluta raiden. Intime DKP kan du använda direkt och endtime kan du använda först nästa raid. Aktuell raidtier är minbid 1 dkp, oldcontent är minbid 0. Givetvis kommer inget att disenchantas om det skulle vara användbart för en tryout. Har du tomt på DKP och ett item är på väg att bli en nexus, så får du krita.

Tryouts har samma rättigheter som members att använda sin DKP. Hur länge tryout perioden varar är helt upp till dig och hur sugen du är att vara en member.

Vi söker främst melee dps, men alla duktiga spelare är av intresse!

Det är bara att höra av sig till någon av våra officers.

Nawzie, Blackbranch, Alphacowow, Demitri

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.