Nie mogę zalogować się do gry

Po włączeniu wyskakuje informacja “Niezgodność wersji. Wersja klienta gry nie jest zgodna z wybranym regionem. Gra może być niemożliwa do czasu zamknięcia klienta, wykonania aktualizacji z poziomu startowego i ponownego uruchomienia.” Gra oczywiście jest zaktualizowana, a próba ponownej aktualizacji nic nie dała, to samo tyczy się skanowania plików gry z poziomu klienta.

Siema!

Próbowałeś przełączyć się pomiędzy regionami? Np. na NA i wejść do gry, a potem wrócić np. na EU?